Skip to main content

קונסולת כניסה פלרמו

  • קונסולת כניסה פלרמו (0 Customer Reviews)
  • SKU : GX9T5V417C
  • Price : 936
    Sale Price: 748.8
  • Options:
    בחירת צבע
    Select color
Out of stock for /


Description:

שולחן כניסה מהודר דגם פלרמו עם שתי מגירות נשלפות לאחסון
השולחן משמש כשולחן לכניסה לבית ומשלב נוחות עם פתרון אחסון מעולה לשמירה על הסדר והעיצוב
השולחן בעל שתי מגירות על מסילות לפתיחה נוחה
שישה צבעים לבחירה
אלון
שחור
אלון משולב מגירות לבנות
אלון משולב מגירות שחורות

לבן

שחור משולב מגירות בטון
מידות השולחן רוחב 100 ס”מ עומק 35 ס”מ גובה 75 ס”מ
השולחן עשוי משבבי עץ דחוסים במראה יוקרתי ועדכני
Reviews On This Product

Reviews Average On This Product (0 Customer Reviews) Add New Review

Comments:


תקנון
(עודכן לאחרונה ביום 3/8/22)
תנאי שימוש
1. כללי:
1.1. ברוכים הבאים לאתר כל בו חביהלהלן: "האתר") המופעל על ידי חברת וובילי פתרונות תוכנה בע"מ ח.פ. 516032117(להלן: "החברה").
1.2. השימוש באתר כפוף לאמור בתקנון להלן.
1.3. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה ואישור לתקנון ומעיד כי המשתמש קרא ועיין בתקנון וכי הוא מקבל על עצמו את כל האמור בתקנון זה, באופן בלתי חוזר, לכל פרט ופרט מתנאי התקנון.
1.4. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין האתר והמשתמשים באתר.
1.5. ככל והמשתמש אינו מסכים לתנאי התקנון יש ביכולתו להפסיק את השימוש באתר.
1.6. מבלי לפגוע בכלליות האמור, שימוש באתר הוא כולל בין היתר עיון, רכישה, רישום, פרסום, בקשה, התכתבות, תגובה, הבעת דעה, ביקורת, קריאה, פניה וכל פעולה אקטיבית ו/או פסיבית אגב השימוש באתר.
1.7. לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחס לגברים ונשים כאחד, המילים להלן ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך.
1.8. זה רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר. בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר, יגבר האמור בתקנון זה, אין חשיבות לסדר ההופעה, ואף עניין ספציפי אינו גובר על האמור בתקנון זה אלא אם יש בו כדי להרחיב את זכויות האתר ו/או החברה.
1.9. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן תקנון זה מעת לעת וללא הודעה מראש ויש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש ו/או פעולה באתר, כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיידית עם פרסומו.
1.10. תוכן האתר עשוי להיות מוצג ולהופיע בכל מדיה וערוץ תקשורת אפשריים לרבות רשת האינטרנט ו/או טלוויזיה ו/או תקשורת סלולארית ו/או תקשורת קווית ו/או עיתון ו/או רדיו ו/או יישומון, תקנון זה רלוונטי וחל על כל ערוץ תקשורת ו/או מדיה בשינויים המחייבים.
1.11. האתר, תכניו ,פעילותו והתקנון מוצגים בשפה העברית ומיועדים לקהל הישראלי, פעילותו כפופה לחוק הישראלי בלבד. ככל ולשם נוחות או באמצעים טכנולוגים נעשה שימוש בשפות נוספות או מטריטוריה שאינה כפופה לחוק הישראלי תכני האתר, פעילותו והתקנון יחייבו בשפה העברית ובטריטוריית מדינת ישראל בלבד. ככל שיעשה תרגום לשפות שונות יהיה הדבר לנוחות המשתמש בלבד.
2. האתר:
2.1. האתר הינו פלטפורמה למסחר דיגיטלי, שבו ניתן לקנות מגוון מוצרים ו/או שירותים שונים מספקים שונים, אשר מופעל על ידי חברת וובילי פתרונות תוכנה בע"מ במרשתת, ומיועד להוות מרכז סחר המאפשר לספקים לפרסם את מוצריהם ו/או שירותיהם לקהל המשתמשים באתר ולאפשר לאחרונים לרכוש מוצרים ו/או שירותים אלו.
2.2. כל התקשרות חוזית בשימוש באתר היא בין המפרסמים ו/או ספקים לבין המשתמשים ו/או צרכנים ו/או רוכשים, לאתר ולחברת וובילי פתרונות תוכנה בע"מ אין כל התקשרות חוזית אל מול המשתמשים ו/או צרכנים ו/או רוכשים.
2.3. הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות על-פיו ("חוק הגנת הצרכן"), אשר חלות על "עוסק", לרבות לעניין ביטול עסקאות יחולו על המפרסם ו/או ספק באופן ישיר אל מול המשתמש ו/או לקוח ו/או צרכן.
2.4. כל עסקה במוצרים המופיעים באתר היא בין המפרסמים ו/או ספקים לבין המשתמשים ו/או צרכנים ו/או רוכשים, ואין לראות באתר ובחברת וובילי פתרונות תוכנה בע"מ כמי שנותים חוות דעת ו/או המלצה בעניין השירות ו/או המוצרים המפורסמים באתר.
2.5. האתר פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע והשנה וניתן לעשות בו שימוש בכל עת. עם זאת יתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות אשר יכולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות ולמשתמש לא יהיו טענות נגד האתר בשל כך.
2.6. התמונות המוצגות באתר הן באחריות המפרסם ו/או ספק בלבד והן להמחשה בלבד.
2.7. תיאור ו/או מפרט המוצרים ו/או השירותים באתר הם באחריות המפרסם ו/או ספק בלבד.
2.8. ניתן ליצור קשר עם האתר בדואר אלקטרוני i@havia.co.il, מענה ינתן בהקדם האפשרי.
3. שימוש באתר:
3.1. באתר רשאי להשתמש בגיר, בגיל 18 ומעלה, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ואמצעי תשלום פעיל תקף וחוקי בישראל, לרבות כרטיס אשראי המכובדת בישראל, ישומוניי תשלום, שירותי תשלום דיגיטלים ועוד, וכל זאת בהתאם לאפשרויות התשלום המוצעות באתר.
3.2. בכפוף למגבלות המפורטות בתקנון זה ועל פי כל דין, האתר פתוח לשימוש לכל אדם והאתר אינו מבצע מבעוד מועד כל סינון או בדיקה של המשתמשים באתר על מנת לקבוע אם יש ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם בגין השימוש באתר.
3.3. על אף האמור בס' ‎3.1 ו-‎3.2, האתר רשאי שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתו הבלעדית, ללא צורך בנימוק ו/או הודעה מוקדמת. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יוסבר שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, באתר ו/או בצדדים שלישיים ו/או פגיעה במשתמש אחר.
3.4. אין בהפסקת ו/או הגבלת השימוש של משתמש ו/או קבוצת משתמשים באתר כדי לגרוע מחובת המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם להוראות תקנון וכל הוראה אחרת על פי דין.
4. חובות המשתמש:
4.1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר ובמידע שבאתר בתום לב אך ורק על פי החוק ולא לחבר קישור לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; (ד) מידע או חומר אחר המפר דין כלשהו; או (ה) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
4.2. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
4.3. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תקנון זה ו/או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, להעביר את דפוסי התנהגות של המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי כל דין.
4.4. המשתמש מתחייב שלא לסייע ו/או לשדל צד שלישי על מנת לעשות פעולה שאינה מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות בסעיף ‏4 זה.
5. ביצוע רכישה:
5.1. לאחר בחירת המוצרים, על המשתמש להזין את כלל הפרטים המזהים הנדרשים לצורך ביצוע הרכישה לרבות: שם מלא, כתובת מגורים או בית העסק, כתובת דוא"ל, מספר מזהה, מספר כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר, מספר טלפון, פרטי קשר נוספים ככל שידרשו וכל פרט אחר הנדרש לצורך ביצוע העסקה.
5.2. על המשתמש לאשר כי הוא קרא ומסכים לאמור בתקנון זה.
5.3. בכדי להבטיח הליך רכישה תקין למשתמש על המשתמש למסור את הפרטים הנדרשים במלואם ובצורה תקינה.
5.4. יובהר כי אין כל חובה למסירת הפרטים, אך אי מילוי הפרטים יכול לגרום לפגיעה בהשלמת הרכישה ואף לתקלה באספקת המוצר ו/או השירות על ידי האתר או מי מטעמו.
5.5. החברה תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור הפעולה ע"י חברת כרטיסי האשראי, תשלח למשתמש הודעה בדוא"ל (לכתובת אותה מסר בטופס הרישום) המאשרת את השלמת הרכישה. יובהר שאי-קבלת ההודעה מכל סיבה שהיא אינה גורעת מתוקף השלמת העסקה מקום בו היא אושרה על-ידי חברת כרטיסי האשראי.
5.6. אספקת המוצרים תיעשה בהתאם לפרטים שצוינו מראש, אלא אם הוסכם אחרת בין החברה למשתמש.
5.7. כמות המוצרים המוצעת למכירה אינה קבועה ועשויה להשתנות בהתאם לזמינות המוצרים אצל הספק, אף שהחברה עושה את כל המאמצים כדי להבטיח את זמינות המוצרים המוצעים למכירה. במקרה בו כמות המוצרים מוגבלת, תתבצע הרכישה על-ידי המשתמשים על בסיס כל הקודם, ועד לגמר המלאי.
6. מחירים:
6.1. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת.
6.2. המחירים באתר אינם כוללים דמי משלוח ו/או הוצאות אריזה אלא אם צוין אחרת במפורש.
6.3. האתר אינו מתחייב כי מחירי המוצרים המפורסמים בו הינם הזולים ביותר.
6.4. האתר רשאי לעדכן את מחירי המוצרים ו/או השירותים ו/או המשלוחים מעת לעת ללא צורך בהודעה מוקדמת. כל העדכונים יופיעו באתר.
6.5. המחיר המחייב יהיה המחיר המופיע בעת התשלום.
7. ביטול עסקה והחזרות
7.1. צרכן הרוכש מוצר באמצעות האתר רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"ד-1981 (להלן: "החוק"). למען הנוחות, להן עיקרי הוראות החוק בקשר לביטול עסקה המבוצעת באמצעות האתר (עסקת מכר מרחוק).
7.2. ביטול הזמנה מכל סיבה שהיא אפשרי בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע' 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מבניהם. במקרה של ביטול כזה, החברה ראשית לגבות דמי ביטול בסך של 5ִ% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
7.3. ביטול הזמנה מחמת אי התאמה או פגם אפשרי בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע' 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מבניהם.
7.4. לקוח שהינו אזרח וותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 רשאי לבטל הזמנה בתוך ארבעה חודשים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע' 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מבניהם וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
7.5. תוצאות ביטול עסקה מחמת פגם או אי התאמה- החברה תזכה את הצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול באותו חלק ממחיר העסקה ששולם. במקרה של קבלת המוצר הצרכן יעמיד את המוצר לרשות החברה במקום בו הוא נמסר ויאפשר לה לאסוך אותו .
7.6. תוצאות ביטול עסקה שלא מחמת פגם או אי התאמה- החברה תזכה את הצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול באותו חלק ממחיר העסקה ששולם. במקרה של קבלת המוצר הצרכן יחזיר את המוצר לחברה, על חשבונו.
7.7. במקרה של ביטול כאמור שלא מחמת פגם או אי התאמה, החברה תהא רשאית לחייב את הצרכם מדי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
7.8. ניתן להגיש בקשה לביטול הזמנה באמצעות פניה טלפונית אל מוקד שירות הלקוחות בטלפון שמספרו 03-3819699 או באמצעות שליחת בקשה באמצעות הדוא"ל לכתובת i@havia.co.il או לכתובת הדואר החרוב 19 גדרה.
7.9. רק המשתמש המשלם על העסקה רשאי לבטלה.
7.10. כמו כן אין בהוראות סעיף ‏7 ותת סעיפיו כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה מהמשתמש במקרה שהחזיר לחברה טובין שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשותו.
8. משלוחים:
8.1. האתר מציע למשתמשים לקבל את המוצרים הנרכשים על-ידו בהתאם לתנאי האספקה הקבועים בעמוד הרכישה של המוצר/ים.
8.2. במקרים רבים האספקה והמשלוח יהיו באחריות הספק המציע את מוצריו דרך האתר.
8.3. האתר רשאי לגבות דמי משלוח מהמשתמשים עבור משלוח המוצרים שנרכשו באתר, המשלוח יכול להתבצע באופני משלוח שונים (דואר, דואר רשום, שליח עד הבית ועוד) על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר, באמצעות צדדים שלישיים, לרבות באמצעות חברות הפצה שונות ו/או באמצעות דואר ישראל.
8.4. אופן משלוח המוצרים כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה ו/או בשיטות המשלוח השונות כאמור לעיל בכל הנוגע לאזורי החלוקה (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה, ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף הדואר). יובהר כי יתכנו ישובים שחברות ההפצה אינן מגיעות אליהם, ועל כן, ככל שכתובת הלקוח מצויה באותם יישובים, הלקוח יוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר המצוי בישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסרה על ידו ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפי העניין. מוצר יחשב ככזה שנמסר ללקוח אם נמסר לסניף דואר כאמור, או לנקודת חלוקה כאמור, גם אם הלקוח לא הגיע לקחת את המוצר וכן גם אם מקום מסירת המוצר כאמור אינה כתובת המשלוח של הלקוח. במקרה של מסירה לא בכתובת המשלוח של הלקוח, ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד החברה, בכל הנוגע לאופן המסירה, לרבות בכל מקרה של עיכובים במסירת המוצרים.
8.5. יובהר כי תנאים אלה יחולו גם במקרה בו הלקוח רשאי להחזיר את המוצר במקום בו קיבל אותו, כאמור בסעיף ‏8.3 לעיל, ובמקרה כזה על הלקוח להגיע לישוב ו/או לסניף דואר ממנו ניתן לשלוח את המוצר בדואר ו/או באמצעות חברת הפצה וללקוח לא תהיה כל טענה כלפי החברה במקרה זה.
8.6. החברה לא תישא בכל אחריות לעניין עיכובים באספקת מוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה כגון תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או טלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
9. החזרת פסולת אלקטרונית, ציוד חשמלי וסוללות:
9.1. על-פי הוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ה-2012 ("החוק לטיפול סביבתי"), במועד האספקה של מוצר שרכשת שהינו ציוד חשמלי ואלקטרוני, הנך רשאי למסור לפינוי מוצר ישן שהינו ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה למוצר החדש שרכשת, קרי מוצר ישן מאותה קבוצת סיווג, בכמות או במשקל דומים למוצר החדש הנרכש ללא תשלום או תמורה אחרת על כך.
9.2. החזרת פסולת של ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות, תתבצע באותו האופן בו סופק הציוד החשמלי ואלקטרוני אשר נרכש על-ידי הקונה. פינוי המוצר הישן מביתך ייעשה ללא תשלום, למעט במקרה של הובלה חריגה ו/או פירוק המוצר, ובכפוף לכל התנאים המפורטים להלן: (א) המוצר אותו אתה מעוניין לפנות יהיה מוכן לפינוי ומנותק מכל חיבור לחשמל ו/או למים ו/או לגז ו/או כל חיבור אחר ללא צורך בהמתנה לכך מצד המוביל; (ב) פינוי המוצר יהיה מהכניסה לבית הלקוח ומאותה קומה בה נמסר המוצר החדש בלבד; (ג) המוצר אינו מזיק, כלומר אינו מהווה סיכון בריאותי ו/או בטיחותי. הובלה חריגה הינה, הובלה המצריכה היערכות מיוחדת כגון פירוק המוצר הישן, כולו או חלקו ו/או במקרה בו נדרש אמצעי מיוחד לצורך הוצאת המוצר הישן מבית הלקוח כגון מנוף - וזאת על-פי שיקול המוביל.
9.3. האתר לא יישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף לכל גורם כזה או אחר אשר יגרם אגב התוכן והיקף הפעילות של האתר.
9.4. האתר עשוי לכלול ולהציג פרסומות של צדדים שלישיים ואף הפניות וקישורים לצדדים שלישיים. האתר אינו אחראי לתוכן הפרסומות והקישורים האמורים ולאמיתות הפרסום ואינו ממליץ ו/או מעודד את המשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם.
10. שימוש בלתי מורשה באתר:
10.1. אין לעשות שימוש באתר המנוגד להוראות תקנון זה ולהוראות החוק.
10.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג ולעשות שימוש כלשהו בתוכן ובפרסומים באתר בכל מדיה ו/או שימוש מסחרי ו/או שימוש פרטי אחר.
10.3. אין לעשות כל שימוש בזכויות הקניין, בזכויות היוצרים ובזכויות המסחריות של האתר והחברה.
11. פרטיות
11.1. לכל מידע בעניין הפרטיות באתר יש לקרוא את מדיניות הפרטיות בתחתית העמוד.
12. הגבלת אחריות:
12.1. התוכן באתר כולו מוצג כמו שהוא (AS-IS) לרבות התמונות וכל מידע אחר המיועדים להמחשה בלבד.
12.2. התוכן והמידע אגב המוצרים נמסר לאתר על ידי ספקי המוצרים והם נושאים באחריות לתוכן ואמיתות המידע.
12.3. האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
13. זכויות יוצרים, סימני מסחר וקניין רוחני:
13.1. האתר וכל התוכן הקיים בו הוא רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת המתיר שימוש לחברה.
13.2. אין בשימוש של הספקים ו/או המשתמשים באתר או בתוכן המוצג בו בכדי להקנות זכויות קנייניות במי מהם.
13.3. כל הפרה של הוראות תקנון זה עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.
13.4. אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.
13.5. אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.
14. הסכמה לקבלת דברי פרסומת:
14.1. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.
14.2. רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת פרסומת שתשלח אליך מאת מפעילת האתר או באמצעות שליחת בקשת הסרה לכתובת i@havia.co.il , ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
15. שונות:
15.1. חשוב לזכור-אין להעתיק את תנאי השימוש ו/או התקנון ו/או מדיניות הפרטיות ו/או כל מסמך משפטי מאתר זה או כל אתר אחר וממילא ספק אם תנאי השימוש ו/או התקנון ו/או מדיניות הפרטיות ו/או כל מסמך משפטי שנוסחו לאתר מסוים ישרתו את האתר שלכם.
15.2. פרשנותו ואכיפת תנאי השימוש ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע מהם, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוז תל אביב.
15.3. התקנון ומדיניות הפרטיות, כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכמים היחידים התקפים בין החברה לבין המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתקנון זה.
15.4. כל סעיף בתקנון עומד בפני עצמו, וכל הסעיפים עומדים יחד ולכוד.
15.5. כל שינוי ו/או חזרה ו/או ויתור על הזכות ו/או מתן זכות למשתמש על ידי החברה בשונה מהאמור בתקנון יעשה בהסכמת החברה והאתר מראש ובכתב בלבד.
15.6. החברה רשאית להסב את זכויותיה באתר ועל פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. המשתמש אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה.
15.7. בכל מקרה של מחלוקת תהא לבית משפט השלום בתל-אביב-יפו ובית המשפט המחוזי של תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.
15.8. מובהר כי התקנון חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.
16. שירות לקוחות:
16.1. בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה באתר המשתמש יוכל לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה באחת מהדרכים הבאות:
16.2. בדוא"ל לכתובת i@havia.co.il .

מדיניות פרטיות:
א. הקדמה:
• הפרטיות של המבקרים באתר שלנו חשובה לנו מאוד, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה. המדיניות הזו מסבירה מה נעשה עם הפרטים האישיים שלכם.
• ההסכמה לשימוש שלנו בעוגיות בהתאם לתנאים של מדיניות זו בזמן הביקור הראשון באתר שלנו, מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתם מבקרים באתר.
• ב. איסוף פרטים אישיים:
• ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:
• מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;
• מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;
• מידע, כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לאתר שלנו;
• מידע שאתם מזינים בזמן יצירת פרופיל באתר שלנו—לדוגמה, השם שלכם, תמונות פרופיל, מגדר, יום הולדת, מצב מערכות יחסים, תחומי עניין ותחביבים, פרטי השכלה, ופרטי תעסוקה;
• מידע, כמו למשל השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני ו/או הניוזלטר שלנו;
• המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו;
• מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו;
• מידע שקשור לכל דבר שאתם רוכשים, שירותים בהם אתם משתמשים, או העברות שאתם מבצעים באתר שלנו, הכולל את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני, ופרטי כרטיס האשראי שלכם;
• מידע שאתם מפרסמים באתר שלנו בכוונה לפרסמו באינטרנט, שכולל את שם המשתמש שלכם, תמונות הפרופיל, ותוכן התגובות שלכם;
• מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו;
• כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו.
• לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו
ג. שימוש בפרטים האישיים שלכם:
• בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:
• ניהול האתר והעסק שלנו;
• התאמה האישית של האתר עבורכם;
• לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו;
• שליחה של סחורות שרכשתם דרך האתר;
• אספקה של שירותים שרכשתם דרך האתר;
• שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה, ותזכורות תשלום אליכם, ואיסוף תשלומים מכם.
• לשלוח לכם הודעות מסחריות שאינן שיווקיות;
• לשלוח לכם התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי;
• שליחה של הניוזלטר שלנו אליכם בדואר אלקטרוני, אם ביקשתם זאת (אתם יכולים להודיע לנו בכל עת שכבר אין לכם צורך בניוזלטר);
• שליחה של מסרים שיווקיים שקשורים לעסק שלנו והעסקים של חברות צד ג’ שנבחרו בקפידה שלדעתנו עשויות לעניין אתכם, בדואר או, במקרים שבהם הסכמתם לכך ספציפית, בדואר האלקטרוני, או באמצעות טכנולוגיות דומות (אתם יכולים ליידע אותנו בכל עת אם אתם כבר לא מעוניינים במסרים שיווקיים);
• אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג’ (אבל צד ג’ זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע);
• טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר שלנו;
• לשמור על האתר שלנו מאובטח ולמנוע הונאה;
• אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר שלנו);
• ושימושים אחרים.
• אם תמסרו לנו מידע אישי לפרסום באתר שלנו, אנחנו נפרסם את המידע ונשתמש בו בדרכים אחרות בהתאם לרישיון שתספקו לנו.
• ניתן להשתמש בהגדרות הפרטיות שלכם כדי להגביל את הפרסום של המידע שלכם באתר שלנו, וניתן לשנות אותן בעזרת בקרות הפרטיות שבאתר.
• אנחנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם ללא הסכמתכם לכל צד ג’ שהוא, לצורך השיווק הישיר שלו, או של כל צד ג’ אחר.
ד. חשיפת פרטים אישיים:
• אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.
• אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל חברה בקבוצת החברות שלנו (זה אומר כל חברות הבת שלנו, חברת הגג שלנו, וכל חברות הבת שלה) במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.
• אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם:
• לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;
• בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי;
• על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי);
• לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של כל עסק או רכוש שאנחנו רוכשים (או שוקלים לרכוש);
• ולכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותו בית דין או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה.
• למעט על פי הכתוב במדיניות זו, אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם לצד ג’.
ה. העברות נתונים בינלאומיות:
• ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יאוחסן, יעובד, ויועבר בין כל אחת מהמדינות בהן אנו פועלים, על מנת לאפשר לנו להשתמש במידע בהתאם למדיניות זו.
• ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יועבר למדינות הבאות, להן אין חוקי הגנת נתונים התואמים את אלה הפועלים באזור הכלכלי האירופי: ארצות הברית של אמריקה, רוסיה, יפן, סין, והודו.
• פרטים אישיים שאתם מפרסמים באתר שלנו או מוסרים לפרסום באתר שלנו עשויים להיות זמינים, באמצעות האינטרנט, מסביב לעולם. אנחנו לא יכולים למנוע את השימוש או השימוש לרעה במידע הזה בידי אחרים.
• אתם מביעים הסכמה להעברות הפרטים האישיים המתוארות בסעיף ו’ זה.
ו. שמירת פרטים אישיים:
• סעיף ג’ זה מפרט את תהליך ומדיניות שמירת הנתונים שלנו, המתוכננים לעזור להבטיח שאנחנו נענים לחובות המשפטיות שלנו הנוגעות לשמירה ולמחיקה של פרטים אישיים.
• פרטים אישיים שאנחנו מעבדים עבור כל מטרה או מטרות, לא יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור מטרה או מטרות אלה.
• על אף ההוראות האחרות בסעיף ז’, אנו נשמור מסמכים (כולל מסמכים אלקטרוניים) המכילים נתונים אישיים:
• לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;
• אם לדעתנו המסמכים עשויים להיות רלוונטיים לכל הליך משפטי מתמשך או פוטנציאלי;
• על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי).
ז. אבטחת הפרטים האישיים שלכם:
• אנחנו ננקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלכם.
• אנחנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתם מספקים בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמא ובחומת אש).
• כל ההעברות הכספיות הממוחשבות שבוצעו דרך האתר שלנו יהיו מוגנות באמצעות טכנולוגיית הצפנה.
• אתם מכירים בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, ואנחנו ללא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים.
• אתם אחראים על שמירת הסיסמא בה אתם משתמשים לקבלת גישה לאתר שלנו חסויה; אנחנו לא נבקש מכם את הסיסמא שלכם (למעט בזמן ההתחברות לאתר שלנו).
ח. תיקונים:
• אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו. עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו. אנחנו עשויים להודיע לכם על שינויים במדיניות זו בהודעת דואר אלקטרוני או דרך מערכת ההודעות הפרטיות שבאתר שלנו.
ט. הזכויות שלכם:
• אתם יכולים להורות לנו לספק לכם כל פרט מפרטיכם האישיים שאנו מחזיקים הנוגעים אליכם; אספקת פרטים אלה תהיה כפופה לתנאים הבאים:
• תשלום של עמלה בהתאם לחוק.
• אספקה של ראיות הולמות עבור הזהות שלכם - צילום של הדרכון שלכם באישור נוטריון, יחד עם עותק מקורי של חשבון שירות בו ניתן לראות את הכתובת הנוכחית שלכם.
• אנחנו עשויים לסרב למסור פרטים אישיים שאתם מבקשים עד למידה המורשית על פי חוק.
• אתם יכולים להורות לנו בכל עת לא לעבד את הפרטים האישיים שלכם לצורכי שיווק.
• בפועל, בדרך כלל תבטאו הסכמה מראש לשימוש שלנו בפרטים האישיים שלכם למטרות שיווק, או שאנחנו נספק לכם אפשרות לבחור שלא יעשה בפרטים האישיים שלכם שימוש למטרות שיווקיות.
י. אתרים צד ג’:
• האתר שלנו כולל קישורים חיצוניים, ופרטים על, אתרים צד ג’. אין לנו שליטה על, ואיננו אחראים על, מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג’.
יא. עדכון מידע:
• אני הודיעו לנו אם יש צורך לתקן או לעדכן את הפרטים האישיים שאנו מחזיקים עליכם.
יב. עוגיות:
• האתר שלנו משתמש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה” (session): עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים שאנחנו מאחסנים הנוגעים עליכם יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות.
• השמות של העוגיות בהן אנחנו משתמשים באתר שלנו, והמטרות לשמן הן בשימוש, מפורטות מטה:
• אנחנו משתמשים בשירותי Google Analytics ו-Adwords באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש / מבקר באתר / לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם באתר / לאפשר לנו להשתמש בעגלת קניות באתר / לשפר את נוחות השימוש באתר / לנתח את השימוש באתר / לנהל את האתר / למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר / להתאים אישית את האתר לכל משתמש / להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים.
• רוב האתרים מאפשרים לכם לסרב לשימוש בעוגיות—למשל:
• באינטרנט אקספלורר (גרסה 10) אתם יכולים לחסום עוגיות בעזרת הגדרות עקיפת הטיפול בעוגיות הזמינות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות אינטרנט,” “פרטיות,” ואז “מתקדם”;
• בפיירפוקס (גרסה 24) אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” “פרטיות,” ובחירה של “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה” מתוך התפריט הנפתח, ואז ביטול הזימון של “קבל עוגיות מאתרים”;
• ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“הגדרות תוכן,” ואז לבחור באפשרות “חסום אתרים מהגדרה של נתונים” תחת הכותרת “עוגיות.”
• לחסימה של כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים. אם תחסמו עוגיות, לא תוכלו להשתמש בכל האפשרויות שבאתר שלנו.
• אתם יכולים למחוק עוגיות שכבר מאוחסנות במחשב שלכם—למשל:
• בדפדפן אינטרנט אקספלורר (גרסה 10), אתם צריכים למחוק קבצי עוגיות ידנית (תוכלו למצוא הוראות לכך בכתובת http://support.microsoft.com/kb/278835 );
• בפיירפוקס (גרסה 24), אתם יכולים למחוק עוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” ו-“פרטיות”, ואז לבחור “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה”, וללחוץ על “הצג עוגיות,” ואז “הסר את כל העוגיות”;
• ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים למחוק את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“נקה נתוני גלישה,” ואז לבחור באפשרות “מחק עוגיות ונתונים אחרים של אתרים ותוספים,” ולבסוף ללחוץ “נקה נתוני גלישה.”
• למחיקה של עוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים.